Polish language series: how to count (ordinal numbers)

Polish ordinal numbers (first, second, third, etc.) are listed below, in masculine form. See also: Polish cardinal numbers (one, two, three, etc.). 1. pierwszy (first) 2. drugi (second) 3. trzeci (third) 4. czwarty (fourth) 5. piąty (fifth…) 6. szósty 7. siódmy 8. ósmy 9. dziewiąty 10. dziesiąty 11. jedenasty 12. dwunasty 13. trzynasty 14. czternasty 15. piętnasty 16. szesnasty 17. siedemnasty 18. osiemnasty 19. dziewiętnasty … Continue reading Polish language series: how to count (ordinal numbers)

Polish language series: how to count (cardinal numbers)

Polish cardinal numbers (one, two, three, etc.) are listed below. See also: Polish ordinal numbers (first, second, third, etc.). 0 zero (zero) 1 jeden (one) 2 dwa (two) 3 trzy (three) 4 cztery (four) 5 pięć (five…) 6 sześć 7 siedem 8 osiem 9 dziewięć 10 dziesięć 11 jedenaście 12 dwanaście 13 trzynaście 14 czternaście 15 piętnaście 16 szesnaście 17 siedemnaście 18 osiemnaście 19 dziewiętnaście … Continue reading Polish language series: how to count (cardinal numbers)

Polish language series: declension of possessive pronouns

Two declensions are possible for certain possessive pronouns below: the forms in grey are older variants that you will often find in your reading of the Biblia Tysiąclecia. Contents: 1. Declension of mój 2. Declension of twój 3. Declension of swój 4. Declension of nasz 5. Declension of wasz Abbreviations: acc., accusative; anim., animate; dat., dative; f., feminine; gen., genitive; inan., inanimate; instr., instrumental; loc., … Continue reading Polish language series: declension of possessive pronouns