Polish language series: Kpł 25, rok szabatowy i rok jubileuszowy

The twenty-fifth chapter of the book of Leviticus treats of: rok szabatowy i rok jubileuszowy (the sabbatical year and the jubilar year). So do the subject headings of this chapter read in Polish: rok szabatowy (the sabbatical year); przepisy ogólne dotyczące roku jubileuszowego (general prescriptions pertaining unto the jubilar year); własność gruntowa w roku jubileuszowym (groundland possession in the jubilar year); błogosławieństwo na rok szabatowy … Continue reading Polish language series: Kpł 25, rok szabatowy i rok jubileuszowy

Polish language series: Kpł 24, prawo odwetu

The twenty-fourth chapter of the book of Leviticus treats of: oliwa do świecznika (the olive oil for the lampstand); chleby pokładne (the setting-down breads); kara za bluźnierstwo (the punishment for blasphemy); kary za uderzenia i za morderstwo (the punishment for striking and for murder). The law of retaliation, or of talion, is termed in Polish prawo odwetu. The first-time visitor to this site ought to … Continue reading Polish language series: Kpł 24, prawo odwetu

Polish language series: Kpł 23, czasy święte

Recounted by the twenty-third chapter of the book of Leviticus: czasy święte (holy times). From the subject headings: szabat (the sabbath); Pascha i Święto Przaśników (the Passover and the Feast of Unleavened Breads); pierwociny (firstfruits); Święto Tygodni (the Feast of Weeks); święto nowiu w siódmym miesiącu (the feast of the new moon in the seventh month); Dzień Przebłagania (the Day of Propitiation); Święto Namiotów czyli … Continue reading Polish language series: Kpł 23, czasy święte

Polish language series: Lord’s Prayer in Polish (Ojcze nasz), 2012 BT version

The Lord’s Prayer is found in the Ewangelia według świętego Mateusza 6 (Gospel according unto Matthew 6), verses 9-13, which takes the abbreviated form Mt 6:9-13 in Polish. The Lord’s Prayer is known in Polish as Ojcze nasz (Our Father). So does it read in the Biblia Tysiąclecia (BT), year 2012: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo … Continue reading Polish language series: Lord’s Prayer in Polish (Ojcze nasz), 2012 BT version

Polish language series: Kpł 22, świętość darów i ofiar

The twenty-second chapter of the book of Leviticus in its Polish version treats of: świętość darów i ofiar (holiness of gifts and offerings). From the subject headings of this chapter: święte rzeczy są dla świętych (holy things are for holy ones); udział nie-kapłanów w spożywaniu żertw (lot of non-priests in the consumption of victims); zwierzęta ofiarne mają być bez skazy (sacrificial animals are to be … Continue reading Polish language series: Kpł 22, świętość darów i ofiar

Polish language series: Kpł 21, świętość kapłanów

The twenty-first chapter of the book of Leviticus tells of the holiness of the priests: świętość kapłanów. So do this chapter’s subject headings read: świętość zwykłego kapłana (holiness of the ordinary priest); świętość arcykapłana (holiness of the high-priest); kto jest niezdolny do kapłaństwa (he who is unfit for the priesthood). The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language … Continue reading Polish language series: Kpł 21, świętość kapłanów

Polish language series: Kpł 20, kary za niezachowanie świętości

Recounted by the twentieth chapter of the book of Leviticus: kary za niezachowanie świętości (punishments for the non-keeping of holiness). So do the subject headings of the chapter read: kary za bałwochwalstwo (punishments for idolatry); ochrona rodziny i małżeństwa (safeguarding of family and marriage); upomnienie końcowe (final admonition); zwierzęta nieczyste (unclean animals); zakończenie (conclusion). The first-time visitor to this site ought to begin his study … Continue reading Polish language series: Kpł 20, kary za niezachowanie świętości

Polish language series: Kpł 19, świętość życia codziennego

The nineteenth chapter of the book of Leviticus treats of the holiness of daily life: świętość życia codziennego. From the subject headings: przepisy dotyczące kultu (prescriptions pertaining unto worship); żniwa ubogich (poor men’s harvest); obowiązki względem bliźniego (duties with regard unto the neighbour); zakaz łączenia dwóch różnych gatunków (forbiddance of the uniting of two various kinds); obcowanie z niewolnicą (consorting with a bondsmaid); pierwociny drzew … Continue reading Polish language series: Kpł 19, świętość życia codziennego

Polish language series: Kpł 18, świętość małżeństwa i rodziny

The eighteenth chapter of the book of Leviticus recounts such matter: świętość małżeństwa i rodziny (holiness of marriage and family); małżeństwa między krewnymi są zakazane (marriages between relatives are forbidden); czystość małżeńska; zakaz nadużyć (marital cleanness; forbiddance to trespass); końcowe upomnienie (final admonition). The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here. Read Kpł 18 To read the … Continue reading Polish language series: Kpł 18, świętość małżeństwa i rodziny

Polish language series: Kpł 17, prawo świętości

With the seventeenth chapter of the book of Leviticus does the law of holiness begin. In Polish, this is termed: prawo świętości. From the subject headings: tylko na jednym miejscu wolno zabijać i składać ofiary (but in the one place is it permitted to kill and submit offerings); nie wolno spożywać krwi (it is not permitted to consume blood); nie wolno jeść mięsa zwierząt padłych … Continue reading Polish language series: Kpł 17, prawo świętości