Polish language series: Kpł 23, czasy święte

Recounted by the twenty-third chapter of the book of Leviticus: czasy święte (holy times). From the subject headings: szabat (the sabbath); Pascha i Święto Przaśników (the Passover and the Feast of Unleavened Breads); pierwociny (firstfruits); Święto Tygodni (the Feast of Weeks); święto nowiu w siódmym miesiącu (the feast of the new moon in the seventh month); Dzień Przebłagania (the Day of Propitiation); Święto Namiotów czyli … Continue reading Polish language series: Kpł 23, czasy święte

Polish language series: Kpł 22, świętość darów i ofiar

The twenty-second chapter of the book of Leviticus in its Polish version treats of: świętość darów i ofiar (holiness of gifts and offerings). From the subject headings of this chapter: święte rzeczy są dla świętych (holy things are for holy ones); udział nie-kapłanów w spożywaniu żertw (lot of non-priests in the consumption of victims); zwierzęta ofiarne mają być bez skazy (sacrificial animals are to be … Continue reading Polish language series: Kpł 22, świętość darów i ofiar

Polish language series: Kpł 21, świętość kapłanów

The twenty-first chapter of the book of Leviticus tells of the holiness of the priests: świętość kapłanów. So do this chapter’s subject headings read: świętość zwykłego kapłana (holiness of the ordinary priest); świętość arcykapłana (holiness of the high-priest); kto jest niezdolny do kapłaństwa (he who is unfit for the priesthood). The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language … Continue reading Polish language series: Kpł 21, świętość kapłanów

Polish language series: Kpł 20, kary za niezachowanie świętości

Recounted by the twentieth chapter of the book of Leviticus: kary za niezachowanie świętości (punishments for the non-keeping of holiness). So do the subject headings of the chapter read: kary za bałwochwalstwo (punishments for idolatry); ochrona rodziny i małżeństwa (safeguarding of family and marriage); upomnienie końcowe (final admonition); zwierzęta nieczyste (unclean animals); zakończenie (conclusion). The first-time visitor to this site ought to begin his study … Continue reading Polish language series: Kpł 20, kary za niezachowanie świętości

Polish language series: Kpł 19, świętość życia codziennego

The nineteenth chapter of the book of Leviticus treats of the holiness of daily life: świętość życia codziennego. From the subject headings: przepisy dotyczące kultu (prescriptions pertaining unto worship); żniwa ubogich (poor men’s harvest); obowiązki względem bliźniego (duties with regard unto the neighbour); zakaz łączenia dwóch różnych gatunków (forbiddance of the uniting of two various kinds); obcowanie z niewolnicą (consorting with a bondsmaid); pierwociny drzew … Continue reading Polish language series: Kpł 19, świętość życia codziennego

Polish language series: Kpł 18, świętość małżeństwa i rodziny

The eighteenth chapter of the book of Leviticus recounts such matter: świętość małżeństwa i rodziny (holiness of marriage and family); małżeństwa między krewnymi są zakazane (marriages between relatives are forbidden); czystość małżeńska; zakaz nadużyć (marital cleanness; forbiddance to trespass); końcowe upomnienie (final admonition). The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here. Read Kpł 18 To read the … Continue reading Polish language series: Kpł 18, świętość małżeństwa i rodziny

Polish language series: Kpł 17, prawo świętości

With the seventeenth chapter of the book of Leviticus does the law of holiness begin. In Polish, this is termed: prawo świętości. From the subject headings: tylko na jednym miejscu wolno zabijać i składać ofiary (but in the one place is it permitted to kill and submit offerings); nie wolno spożywać krwi (it is not permitted to consume blood); nie wolno jeść mięsa zwierząt padłych … Continue reading Polish language series: Kpł 17, prawo świętości

Polish language series: Kpł 16, Dzień Przebłagania

The sixteenth chapter of the book of Leviticus treats of: Dzień Przebłagania (Day of Propitiation). From the subject headings: przygotowania (preparations); przyprowadzenie zwierząt ofiarnych (bringing of sacrificial animals); przebłaganie za grzechy Aarona (propitiation for the sins of Aaron); przebłaganie za lud (propitiation for the people); kozioł wypędzony na pustynię (he-goat driven forth into the desert); ofiara całopalna w Dniu Przebłagania (holocaust offering in the Day … Continue reading Polish language series: Kpł 16, Dzień Przebłagania

Polish language series: Kpł 15, nieczystości seksualne

The fifteenth chapter of the book of Leviticus deals with sexual uncleannesses: nieczystości seksualne. So do the subject headings in Polish read: wycieki u mężczyzn (discharge in men); oczyszczenie z wycieków (cleansing from discharges); nieczystość z powodu wylewu nasienia (uncleanness because of pouring forth of seed); nieczystość z powodu krwawienia miesięcznego (uncleanness because of monthly bleeding); chorobliwy upływ krwi (diseased course of blood); oczyszczenie kobiety … Continue reading Polish language series: Kpł 15, nieczystości seksualne

Polish language series: Kpł 14, przepisy dotyczące trądu

In the matter of the prescriptions pertaining unto leprosy (przepisy dotyczące trądu), the fourteenth chapter of the book of Leviticus makes recount of the following: oczyszczenie po uzdrowieniu z trądu (cleansing after a healing from leprosy); ofiara składana podczas oczyszczenia trędowatego (offering submitted during the cleansing of a leprous one); ofiara ubogich (poor men’s offering); trąd na domach (leprosy in houses); oczyszczenie domu (cleansing of … Continue reading Polish language series: Kpł 14, przepisy dotyczące trądu