Polish language series: Kpł 15, nieczystości seksualne

The fifteenth chapter of the book of Leviticus deals with sexual uncleannesses: nieczystości seksualne. So do the subject headings in Polish read: wycieki u mężczyzn (discharge in men); oczyszczenie z wycieków (cleansing from discharges); nieczystość z powodu wylewu nasienia (uncleanness because of pouring forth of seed); nieczystość z powodu krwawienia miesięcznego (uncleanness because of monthly bleeding); chorobliwy upływ krwi (diseased course of blood); oczyszczenie kobiety … Continue reading Polish language series: Kpł 15, nieczystości seksualne

Polish language series: Kpł 14, przepisy dotyczące trądu

In the matter of the prescriptions pertaining to leprosy (przepisy dotyczące trądu), the fourteenth chapter of the book of Leviticus makes recount of the following: oczyszczenie po uzdrowieniu z trądu (cleansing after a healing from leprosy); ofiara składana podczas oczyszczenia trędowatego (offering submitted during the cleansing of a leprous one); ofiara ubogich (poor men’s offering); trąd na domach (leprosy in houses); oczyszczenie domu (cleansing of … Continue reading Polish language series: Kpł 14, przepisy dotyczące trądu

Polish language series: Kpł 13, przepisy dotyczące trądu

In the thirteenth chapter of the book of Leviticus begins the matter of the prescriptions pertaining to leprosy (przepisy dotyczące trądu), with the following recounted in this chapter: trąd u ludzi — pierwszy rodzaj: nabrzmienie, wysypka lub plama (leprosy in man — first sort: a swelling, eruption or spot); drugi rodzaj: ostry trąd (second sort: acute leprosy); trzeci rodzaj: podejrzane wrzody (third sort: suspect abscesses); … Continue reading Polish language series: Kpł 13, przepisy dotyczące trądu

Polish language series: Kpł 12, ofiara oczyszczenia matki

The twelfth chapter of the book of Leviticus tells of: przepisy dotyczące czystości położnic (prescriptions pertaining to the cleanness of women in childbed); czas oczyszczenia (time of cleansing); ofiara oczyszczenia matki (a mother’s offering of cleansing). The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here. Read Kpł 12 To read the Polish text of the Bible associated with … Continue reading Polish language series: Kpł 12, ofiara oczyszczenia matki

Polish language series: Kpł 11, zwierzęta czyste i nieczyste

In the eleventh chapter of the book of Leviticus, such subject headings are encountered: prawo czystości (law of cleanness); zwierzęta czyste i nieczyste (clean and unclean animals); zwierzęta lądowe (land animals); istoty wodne (water beings); istoty skrzydlate (winged beings); nieczysty jest każdy, kto dotyka padliny zwierząt nieczystych (unclean is each who touches the carcass of unclean animals); nieczystość spowodowana przez dotknięcie padliny małych zwierząt (uncleanness … Continue reading Polish language series: Kpł 11, zwierzęta czyste i nieczyste

Polish language series: Kpł 10, śmierć Nadaba i Abihu

In the tenth chapter of the book of Leviticus, Nadab and Abihu offer unholy fire before the Lord; fire comes forth from the presence of the Lord and consumes them. So read the subject headings: przestępstwo synów Aarona; dodatkowe przepisy (the wrongdoing of the sons of Aaron; additional prescriptions); śmierć Nadaba i Abihu (the death of Nadab and Abihu); Mojżesz zabrania Aaronowi żałoby (Moses forbids … Continue reading Polish language series: Kpł 10, śmierć Nadaba i Abihu

Polish language series: Kpł 9, początek posługi Aarona

Such subject headings are encountered in the ninth chapter of the book of Leviticus: początek posługi Aarona (beginning of Aaron’s ministration); przygotowanie (preparation); ofiara za kapłanów (offering for the priests); ofiara za lud (offering for the people); Aaron błogosławi, Pan się ukazuje (Aaron blesses; the Lord appears). The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here. Read Kpł … Continue reading Polish language series: Kpł 9, początek posługi Aarona

Polish language series: Kpł 8, ustanowienie kapłaństwa

In the eighth chapter of the book of Leviticus, such subject headings in Polish are encountered: ustanowienie kapłaństwa (institution of the priesthood); wprowadzenie Aarona i jego synów w czynności kapłańskie (bringing of Aaron and his sons into the priestly functions); przygotowania (preparations); kąpiel, włożenie szat i namaszczenie (bathing, putting on of garments and anointment); ofiara przebłagalna za kapłanów (propitiatory offering for the priests); ofiara całopalna … Continue reading Polish language series: Kpł 8, ustanowienie kapłaństwa

Polish language series: Kpł 7, przepisy uzupełniające

In the matter of the przepisy uzupełniające (supplementary prescriptions), the seventh chapter of the book of Leviticus treats of: ofiara zadośćuczynienia (offering of redress); część należna kapłanom z ofiar prywatnych (part due to priests from private offerings); ofiara biesiadna (festal offering); zakaz spożywania tłuszczu i krwi (forbiddance of the consumption of fat and blood); część z ofiar pojednania należna kapłanom (part from offerings of reconciliation … Continue reading Polish language series: Kpł 7, przepisy uzupełniające

Polish language series: Kpł 6, przepisy uzupełniające

The sixth chapter of the book of Leviticus treats of: przepisy uzupełniające (supplementary prescriptions). In particular, it treats of: codzienna ofiara całopalna (the daily holocaust offering); kapłani otrzymują część z ofiar pokarmowych (the priests receive {their} part from the alimentary offerings); ofiara pokarmowa przy wprowadzeniu w czynności kapłańskie (the alimentary offering at the bringing into the priestly functions); ofiara przebłagalna (the propitiatory offering). The first-time … Continue reading Polish language series: Kpł 6, przepisy uzupełniające