Polish language series: Kpł 18, świętość małżeństwa i rodziny

The eighteenth chapter of the book of Leviticus recounts such matter: świętość małżeństwa i rodziny (holiness of marriage and family); małżeństwa między krewnymi są zakazane (marriages between relatives are forbidden); czystość małżeńska; zakaz nadużyć (marital cleanness; forbiddance to trespass); końcowe upomnienie (final admonitions). The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here. Read Kpł 18 To read the … Continue reading Polish language series: Kpł 18, świętość małżeństwa i rodziny

Polish language series: Kpł 17, prawo świętości

With the seventeenth chapter of the book of Leviticus does the law of holiness begin. In Polish, this is termed: prawo świętości. From the subject headings: tylko na jednym miejscu wolno zabijać i składać ofiary (but in the one place is it permitted to kill and submit offerings); nie wolno spożywać krwi (it is not permitted to consume blood); nie wolno jeść mięsa zwierząt padłych … Continue reading Polish language series: Kpł 17, prawo świętości

Polish language series: Kpł 16, Dzień Przebłagania

The sixteenth chapter of the book of Leviticus treats of the day of propitiation: Dzień Przebłagania. From the subject headings: przygotowania (preparations); przyprowadzenie zwierząt ofiarnych (the bringing of sacrificial animals); przebłaganie za grzechy Aarona (propitiation for the sins of Aaron); przebłaganie za lud (propitiation for the people); kozioł wypędzony na pustynię (the he-goat driven forth into the desert); ofiara całopalna w Dniu Przebłagania (the holocaust … Continue reading Polish language series: Kpł 16, Dzień Przebłagania

Polish language series: Kpł 15, nieczystości seksualne

The fifteenth chapter of the book of Leviticus deals with sexual uncleannesses: nieczystości seksualne. So do the subject headings in Polish read: wycieki u mężczyzn (discharge in men); oczyszczenie z wycieków (cleansing from discharges); nieczystość z powodu wylewu nasienia (uncleanness because of pouring forth of seed); nieczystość z powodu krwawienia miesięcznego (uncleanness because of monthly bleeding); chorobliwy upływ krwi (diseased course of blood); oczyszczenie kobiety … Continue reading Polish language series: Kpł 15, nieczystości seksualne

Polish language series: Kpł 14, przepisy dotyczące trądu

In the matter of the prescriptions pertaining unto leprosy (przepisy dotyczące trądu), the fourteenth chapter of the book of Leviticus makes recount of the following: oczyszczenie po uzdrowieniu z trądu (cleansing after a healing from leprosy); ofiara składana podczas oczyszczenia trędowatego (offering submitted during the cleansing of a leprous one); ofiara ubogich (poor men’s offering); trąd na domach (leprosy in houses); oczyszczenie domu (cleansing of … Continue reading Polish language series: Kpł 14, przepisy dotyczące trądu

Polish language series: Kpł 13, przepisy dotyczące trądu

Beginning with the thirteenth chapter of the book of Leviticus is the matter of the prescriptions pertaining unto leprosy (przepisy dotyczące trądu), with the following now coming recounted in particular: trąd u ludzi — pierwszy rodzaj: nabrzmienie, wysypka lub plama (leprosy in man — first sort: a swelling, an eruption or a spot); drugi rodzaj: ostry trąd (second sort: acute leprosy); trzeci rodzaj: podejrzane wrzody … Continue reading Polish language series: Kpł 13, przepisy dotyczące trądu

Polish language series: Kpł 12, ofiara oczyszczenia matki

The twelfth chapter of the book of Leviticus tells of: przepisy dotyczące czystości położnic (prescriptions pertaining unto the cleanness of women in childbed); czas oczyszczenia (time of cleansing); ofiara oczyszczenia matki (a mother’s offering of cleansing). The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here. Read Kpł 12 To read the Polish text of the Bible associated with … Continue reading Polish language series: Kpł 12, ofiara oczyszczenia matki

Polish language series: Kpł 11, zwierzęta czyste i nieczyste

In the eleventh chapter of the book of Leviticus, such subject headings are encountered: prawo czystości (law of cleanness); zwierzęta czyste i nieczyste (clean and unclean animals); zwierzęta lądowe (land animals); istoty wodne (water beings); istoty skrzydlate (winged beings); nieczysty jest każdy, kto dotyka padliny zwierząt nieczystych (unclean is each who toucheth the carcass of unclean animals); nieczystość spowodowana przez dotknięcie padliny małych zwierząt (uncleanness … Continue reading Polish language series: Kpł 11, zwierzęta czyste i nieczyste

Polish language series: Kpł 10, śmierć Nadaba i Abihu

In the tenth chapter of the book of Leviticus, Nadab and Abihu offer unholy fire before the Lord; fire comes forth from the presence of the Lord and consumes them. So read the subject headings: przestępstwo synów Aarona; dodatkowe przepisy (the wrongdoing of the sons of Aaron; additional prescriptions); śmierć Nadaba i Abihu (the death of Nadab and Abihu); Mojżesz zabrania Aaronowi żałoby (Moses forbiddeth … Continue reading Polish language series: Kpł 10, śmierć Nadaba i Abihu

Polish language series: Kpł 9, początek posługi Aarona

Such subject headings are encountered in the ninth chapter of the book of Leviticus: początek posługi Aarona (beginning of Aaron’s ministration); przygotowanie (preparation); ofiara za kapłanów (offering for the priests); ofiara za lud (offering for the people); Aaron błogosławi, Pan się ukazuje (Aaron blesseth; the Lord appeareth). The first-time visitor to this site ought to begin his study of the Polish language here. Read Kpł … Continue reading Polish language series: Kpł 9, początek posługi Aarona