Proverbs 3:1-4 in Polish

Księga Przysłówa 3:1-4

Selected reading

Proverbs 3:1-4 consists of admonitory discourse of the teacher. The reader will find this passage reproduced below in Polish, version Biblia Tysiąclecia, and then translated into English according unto the Polish. The English renderings of the Polish are the same as those wherefor precedents were set in the study related to the books of Moses, except in the case of Polish vocabulary appearing for the first time, in which case the precedent is set here. A list of key vocabulary is found below, after the text of the verses.

This passage is presented with no language notes related to the Polish; should the reader wish to study Polish from the basics with full language commentary, he is invited to begin his study at Rdz 1. He may visit Biblia Tysiąclecia to read Księga Przysłówa 3 in its entirety. An archived version of the chapter is found here.


Synu mój, nie zapomnij mych nauk,
twoje serce niech strzeże nakazów,

bo wiele dni i lat życia
i pełnię ci szczęścia przyniosą:

Niech miłość i wierność cię strzeże;
przymocuj je sobie do szyi,
na tablicy serca je zapisz,

a znajdziesz życzliwość i łaskę
w oczach Boga i ludzi.

1 Synu mój (my son), nie zapomnij mych nauk (forget not my teachings), twoje serce (thy heart) niech strzeże nakazów (let {it} keep {mine} injunctions), 2 bo wiele dni i lat życia (for many days and years of life) i pełnię (and fullness) ci (unto thee) szczęścia (of fortune) przyniosą (will they bring along): 3 Niech miłość i wierność (let love and faithfulness) cię strzeże (keep thee); przymocuj je sobie (fix them unto thyself) do szyi (unto {thy} neck), na tablicy serca (upon the table of {thy} heart) je zapisz (inscribe them), 4 a znajdziesz życzliwość i łaskę (and thou wilt find kindness and grace) w oczach Boga i ludzi (in the eyes of God and men).

Vocabulary: syn (m., son), zapomnieć (pf., to forget), nauka (f., teaching), serce (n., heart), strzec (impf., to keep), nakaz (m., injunction), bo (for), wiele (many), dzień (m., day), rok (m., year), lat (pl., years), życie (n., life), pełnia (f., fullness), szczęście (n., fortune), przynieść (pf., to bring along), niech (let), miłość (f., love), wierność (f., faithfulness), przymocować (pf., to fix), szyja (f., neck), tablica (f., table), zapisać (pf., to inscribe), znaleźć (pf., to find), życzliwość (f., kindness), łaska (f., grace), oko (n., eye), Bóg (m., God), ludzie (pl., men).

Final English rendering from the Polish:

My son, forget not my teachings; let thy heart keep mine injunctions, for many days and years of life, and fullness of fortune, will they bring along unto thee: let love and faithfulness keep thee; fix them unto thy neck, upon the table of thy heart inscribe them, and thou wilt find kindness and grace in the eyes of God and men.